Wag itong gawin sa kanin o bigas kung ayaw ninyo mangyari ito sa inyo

Pagkayo ay maglilipat ng Bahay dapat ay ang unang ninyong iakayat ay bigas at dapt po ay punong puno ay lalagyan ng bigasan na ipapaok sa bagong tahanan ganun din ang asin at asukal at tubig.

Dapat ay hindi kayo mag-iwan ng mga kanin butyl sa inyong mga plato at ito daw ay mapupunta sa mukha at maging tagiyawat ito naman po ay Ayun sa pinakaunang paniniwala na maaring wala naman talgang katotohonan.Wag din hayaan ma maubusan ng bigas ang lagayan nito sapagkat kamalasan ang magiging katapat ganun din ang asin.

Wag huhugasan ang pantakal ng inyong bigas sapagkat ito din ay malas. Maglagay daw ng bigas na isang garapon sa aparador upang lagging suwerthin may katotohanan man o hindi ito kayo na ang bahala.

Wag na wag humingi ng asin sapagkat ito ay malas kaya dapt lagi kang mag-imbak ng asin.wag na wag hahayaan ang bigas na nakalapg sa inyong sahig dapat nakataas ito o maari ilagay sa lagayan na nakataas kung kayo naman ay may pupuntahang lugar na hindi mo gaano kabisado at kilala ang mga tao ay maglgay kayo ang asin at bigas sa inyong mga bag.upang maiwasan ang mapaglaruan ng mga itim na mahika gaya ng kulam o sanib