Upang tuluyan mong makamit ang suwerte at tagumpay sa buhay

Lahat tayo ay nagnanais ng magandang buhay yung kahit papaano ay hindi na tayo nag-iisip pa kung saan kukuha ng pambili ng pagkain yung mabibili natin ang ating nais lalo na ang pangunahing pangangailangan.

Upang makamit natin ito ay simply lamang ang dapat natin gawin. Una ay maging positibo ka wagkang mawalan ng pag-asa dahil lamang sa tingin mo ay lagi kang may problema, ang problema ay parte na ng buhay ng tao. Ito ay daan upang ikaw ay mas maging matatag sa mga hapon

Pangalawa wagkang tumigil na mangarap yung pangarap na may kasamang pagsusumikap a upang makamit mo ang iyong inaasam,

Maging motivated ka sa iyong mga nais makamtan laging isa-isip na ito ay iyong makakamit.

Magtiwala sa iyong sarili dahil higit mo itong kailangan ang buong tiwala sa iyong sarili.

At syempe laging manalig ang humiling ng gabay sa Panginoon ano man ang gagawin saan man pupunta laging hilingin ang kanyang gabay at tiyak na ikaw ay nasa tamang landas sa pag-abot ng iyong mga panagarap.

MPD