Tips para mapainit muli ang relasyon

Kailangan once a week ay mag  date mayo 30 minutes to 1 hour, hindi naman kailangan may budget, maski na P10 lang, tig-isa kayong ice cream ay okay na

Maari rin tayong mga  babae  na ang mag-initiate ng date.

Partnership ‘yan eh. Hindi lang dapat  paminsan-minsan, kung maaari nga tayong mga babae ang madalas mag-initiate kasi napapakita mo sa lalaki na  gustong-gusto pa din natin siya, kaya dapat marunong din tayong suyuin ang ating partner.

Important din ang holding hands at kiss araw- araw

Sa kuwentuhan naman  napananatili ang koneksyon ng bawat Isa.

Napakaimportante rin  na maipakita ang admiration o paghanga sa asawa kabiyak o kasintahan.

Kahit dalawang beses sa isang linggo  na love making” ay sapat na Kung kayo ay mag Asawa, pero maaari rin  ang yakapan at cuddle lamang.

4 dapat gawin ng mag-partner:

1) magdate o lumabas na magksama na kayong dalawa lamang kahit sang beses sa isang lingo

2) Araw-araw dapat ang holding hands at halik sa isat-isa

3) Pag-usap ang mga kaganapan sa inyong buhay sa araw araw

4) Pagtatalik

Hanggat maaari gawin ninyong masaya at laging maglambingan araw araw kahit sa simpleng paraan lamang na maipadama ninyo ang pagmamahal para sa isat-isa upang laging mananatili ang init ng pag-iibigan ng bawat Isa.