Swerteng hatid ng Cinnamon at ng Star Anis

Alam naman natin na ang Cinnamon at star anis ay isa din sa mga sangkap na madalas na ginagamit sa pampasuwerte man o sa mga love spell.

Kilala ang mga itong mabisa at  ang star anis ay ginagamit ding sanggkap sa paglulto.

Paano ba natin ito gagamitin bilang pampasuwerte?

Kumuha ng katatamang laki lamang ng garapo dapat ito ay malinis na malinis at walang amoy. Pagkapois ay lagyan mo ito ng tatlong kutsara ng star anis at saka mo ito tusakan ng talong piraso ng cinnamon stick.

Hawakan mo ang garapon at humarap sa silangan saka ka manalangin at humiling usalin mo lahat lahat ng iyong mga kahilingan at muli wag na wag gumamit ng salitang sana sa paghiling.

Pagkatapos ay maaari itong ilagay saan mang parte sa inyong bahay maaari din ito sa inyong mga negosyo kung anumang negosyo ang meron kayo.

Gawin ito ng martes o kaya ay biyernes,