Subukan mo ito ng isang beses at tiyak makakaahon ka sa utang

Ilang araw pa lang natin pinagdiwang ang bagong taon. At ang iba sa atin ay patuloy padin na nag-iisip kung papaano ba mabayaran ang mga pagkakautang noong nagdaang taon. Kaya naman narito at ituturo natin sa inyo ang paraan.

Kumuha po kayo ng isang buong dahon ng laurel at katatamtamang dami ng dahon ng laurel na durog sa buong dahon ng laurel ay isulat mo ang iyong kompletong pangalan dito sa mga ngayon isama mo ito sa mga durog ng dahon ng laurel lagyan ng isang dakot ng asin rock salt po.

Ngayon ay sunugin mo ito habang ikaw ay nakaraharap ka sa silangan. Pausukan ang mga kamay paa at buong katawan habang weniwellcome mo ang mga suwerte na paparating at tuluyan mong pinapalaya ang mga kamalasan pakaisipin ang lahat ng suwerte paparating at lahat ng pagkakautang ang iyong mababayaran.

Magtiwala magsikap manalangin at lahat na kahilingan ay kamtin. Gawin ito ng martes o biyernes ng umaga habang nakaharap sa silangan