Subrang suwerte ka kung meron ka nito

Alam ba ninyo na ang balat ng shell na nakukuha natin sa karagatan ay maaari magdala sa inyong ng isang malaking suwerte sa buhay man o sa pananalapi, Kung ikaw ay may shell kahit na maliit po lamang sa umaga ala 6 ay humarap ka sa silangan magsindi ng berdeng kandila hawakan ito hawakan nag shell sa kanang kamay at ang kandila ay sa kaliwang kamay saka ka humiling hilingin mo na sa tulong nito ay tutulongan ka na ikaw ay suwerte sa pananalapi, pagkatapos ay ilagay mo ito sa inyong wallet bilang lucky charm.

Sa center table naman ninyo o kaya ay sa altar mag impok ng buhay na bato o shell ilagay ito sa isang crystal na bowl na siyang mong ilagay sa altar  o center table magsindi ng berdeng kandila sa loob ng 30 minuto ito ay mainam na pampasuwerte sa tahanan