Stress, ano ang epekto nito sa Utak ng isang bata

Ang mga bata ay matatatakutin lalong lalo na kapag may nag-aaway. Napaka malas ng mga batang magkaroon ng mga magulang na puro bisyos dahil kawawa ang mga bata. Halimbawa kapag ang ama nito ay basagolero at lasinggo, tapos araw-araw pa nagwawal sa kanilang tahanan o di kaya’y inaaway ang kanilang ina o di naman kayay binubugbog nito ang kanilang ina sa isang sulok, at makikita ito ng kanilang mga anak, may posibilidad na magtatanim ng galit ang mga bata para sa kanilang ama. At baka Isa sa kanila ay nangangako sa sarili nila “Hintayin mo lang ako paglaki ko at papatayin Kita”!

Ang mga bata ay masyadong malapit sa isang ina kaya kapag ganoong sitwasyon ang buhay ng mga bata talagang magiging criminal ang Isa sa mga bata. Hindi ba Kayo nagtataka kung bakit maraming criminal ngayon? Tingnan natin Ang sitwasyon ng mga anak natin, kung tama ba ang pagdadala at pagdedesiplina natin sa kanila, lumalaki silang may respeto sa atin, kaya isipin niyo, bakit naging criminal ang ibang tao? Anong nangyayari sa buhay nila noong bata pa sila? Isa lang ang ibig sabihin noon may nangyaring hindi maganda sa buhay nila noong kabataan pa nila. Siguro sa pagdadala ng mga magulang, o di kaya’y natuto sa mga kabarkada.

Kapag ang mga bata ay nakaranas ng subrang taas ng level ng stress, ay magkakaroon na ng lamat Ang kanilang utak. Ang mga batang naaabuso o inaabuso o di naman kaya’y minamaltrato, ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng depression, post traumatic stress disorder at addictions sa hinaharap.

Halos lahat ng mga magulang ngayon ay pinagbubuhatan ng kamay ang kanilang mga anak kahit mali-liit pa, dahil siguro matitigas ang ulo. Ang pagdedesiplina ng mga bata ay hindi maiwasan lalo na kapag naging pasaway ang mga ito. Alam naman natin kung nasubraan na tayo sa pagdedesiplina sa mga anak natin, dahil alam na nating hindi maganda ang epekto nito. Subalit may mga bata talaga na iba ang takbo ng isipan, Kung siya ay tahimik ngunit paglaki niya’y naging criminal. May mga magulang na subra-subra ang pagmamahal na maibigay sa kanilang mga anak lalong lalo na iyong may mga edad na saka pa sila nagkaanak. Ang mga ganoong magulang ay subrang iniingatan nila ang kanilang mga anak ngunit may mga bata talagang iba na kung mag-isip simula pa noong bata pa sila.