SIKRETO NG MGA RELASYONG PANGHABANG BUHAY

1. ORAS PARA SA SARILI

Maaring ayaw nyong mawalay sa isat-isa na para bang gusto nyo palaging kasama siya ngunit dapat ay maglalaan din kayo ng oras para sa inyong sarili. Madalas sa ang isang relasyon ay mas nagiging matibay kung mayroon kayong similarities ng iyong partner. Ngunit ang mga individual differences ay dapat ding respetuhin at pahalagan.

Oo nga at nasa loob kayo ng isang relasyon, dapat parin na magkaroon ng kalayaan ang isa’t-isa na gawin ang mga bagay na gusto nila para sa self-satisfaction at achievement gaya ng pagpili ng kaibigan, propesyon at ng iba pa. Dapat ay palagi kayong sakasuporta sa isat-isa.

2.  DAPAT AY TAPAT KAYO SA ISAT ISA 

Ito ang isa sa pinaka susi para sa maganda at matatag na relasyon. Napakaimportante nito dahil ang pagiging open at honest din ay ang pundasyong bumubuo ng tiwala sa inyong relasyon. Dapat ay tapat kayo at pagkaisipin na kayong dalawa ang magkakampi at kahit na anong mangyari ay kayong dalawa laban sa mundo, ngunit dapat ay sabihin parin natin ang mga kamalian ng ating partner.

3. MAGKAROON NG PANGUNAWA

Lalo na sa oras ng hindi pagkakaintindihan.Sa tuwing kayo’y nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng iyong partner, maglaan ng oras para pag-usapan ang problema. Intindihin ang bawat isa at hangga’t maaari ay maging open minded. Mahalaga rin na pakinggan ang side ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mas maging matibay pa ang relationship. Dapat ay ikalma natin ang ting sarili at huwag hayaang manaig ang galit sa atin.

4. MATUTUTO KANG I APPRECIATE SIYA AT SUPPORTAHAN SIYA

Dapat ay maiparamdam mo sa kaniya na lagi kang nariyan, dapat kapag nalulungkot siya ay ikaw ang unang papasok sa isip niya.Sa tuwing kayo’y nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng iyong partner, maglaan ng oras para pag-usapan ang problema. Intindihin ang bawat isa at hangga’t maaari ay maging open minded. Mahalaga rin na pakinggan ang side ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mas maging matibay pa ang relationship.

5. WAG KA AGAD SUSUKO

Walang perfect relationship, may nagkakamali rin.. kaya dun sa mga pagkakamaling nagagawa natin piliin mo yun lesson kung anong itinuturo sayo nun at isa puso mo. Para next time wag mo nang gawin . At dapat kapag nagaaway kayo ay hindi hiwalayan agad ang nasaisip ninyo.