Paraan para mapanatiling maganda ang kutis

Una, magkaroon ng malusog na pamumuhay. Kung nais mo talagang magkaroon ng magandang kutis, kailangan mong uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw, mag-ehersisyo ka, kumain ng masusustansiya at matulog ng 8 oras kada araw.. Tandaan mo, ang iyong kutis ang pinakamalaking organ ng iyong katawan kaya kailangan mong pangalagaan ‘yan para magkaroon ka ng magandang kutis.

Pangalawa, huwag magpaaraw. Kapag 7am ng umaga ay masasabing maganda sa ating balat ang araw pero kung magpaparaw ka ng lagpas na sa 8am hanggang 3pm, nakasakit na sa balat at may tendensiya pa na ikaw ay magkaroon ng cancer. Kaya kung lalabas ka ay kailangan mong magdala ng proteksyon para malabanan mo ang sakit na maidudulot ng sikat ng araw.

Pangatlo, siguraduhin mo na malinis ang iyong paligid. Kung ang paligid mo kasi ay marumi, ang unang maaapektuhan ay ang kutis mo. Maaari kasi ‘yang mairita kung maalikabok ang iyong paligid o kaya naman ay kung anu-anong klaseng impeksyon ang makukuha mo. Kaya, bawat bagay na ginagamit mo ay siguraduhin mong malinis.

Alalahanin mo rin sana ang kagandahan mo ay unang makikita kung gaano kaganda at kalusog ang iyong balat. Kaya, rmi mong susundin ang ilang Paraan para mapanatiling maganda ang kutis