Pampaswerte sa negosyo at bahay

MGA KAILANGAN: 2 kandilang puti; 1 maliit na magnet (nabibili sa mga tindahan ng school and office supplies); 1 tasa distilled water. Kailan gagawin: gabi ng new moon.

PARAAN:

Sindihan ang kandila. Pumikit at alisin sa isip at puso ang lahat nang negatibong damdamin. Relax.

Ibabad ang magnet sa distilled water. Usalin ang mga sumusunod: “Artemis, Luna…magnified by thee. Bring me success…O, Blessed be.”

Patayin ang sindi ng kandila. Gamit ang tubig na pinagbabaran ng magnet, ito ang iwisik sa sahig ng entrance ng bahay at tindahan, main gate, main door at doorknob. Ang matitirang tubig ay ihalo mo sa tubig na pambanlaw sa iyong mga labahing damit.

Ang mismong magnet ay laging ilagay sa iyong cash box upang lumakas ang iyong benta. Ulitin ang ritwal  tuwing new moon, para ma-renew ang energy ng magnet at makapagwisik nang panibago sa inyong entrance door.