Pakiwari mo ba ay pinagtatampuha ka ng suwerte?

Noong maliit pa ako ay lagi kona itong naririnig sa aking lalo at nanay,

Wag na wag magbayad o maglabas ng pera sa gabi upang dika pagtampuhan ng pera. Kung may kailangan kang bayaran o bigyan ng pera ay ipagpabukas muna lamang.

Wag magwalis sa gabi ng palabas dahil tinataboy mo ang suwerteng papasok maaari kang magwalis ngunit umpisahan sa front door papasok upang pumasok din anf suwerte saka kana lang gumamit ng pandakot.

Wag na wag gamitin ang mga palad na pangsalo ng mga palad pansalo ng mga dumi mula sa lamisang iyong pinupunasan kung ayaw mong magbibit lagi ng kamalasan o bigat ng problema sa balikat.

Wag mag-iwan ng sinampay sa labas sa gabi lalo ang pang baba dahil maaari kangabuntis ng masamang nilalang,

Wag mangoto sa gabi dahil lalo Lang dadami ang iyong kuto

Wag maligo sa gabi lalo na kung ika ay may regla dahil puwede kang mabaliw.

Ilan po lamang ang mga ito ja lagi kung maririnig sa aking lola at ina noong ako ay bata pa.

May katotohanan man o wala nasa atin na kung ito ay ating susundin.