Paano turuan ng leksyon ang mga taong mapang api at at mapang agrabyado

Una po ay magdasal ng isang ama namin pagkatapos ay banggitin ang pangalan ng taong nanakit o nangagrabyado sayo.sa pamilya mo man o kaibigan. Humiling kung ano kung gusto mong kaparusan para sa taong nanakit at nang agrabyado sayo o sa pamilya mo.  Pakaisipin ng husto ang taong ito at ang mga ginagawa nila sayo at sa iyong pamilya.

Isiping mabuti ang taong ito na para mo siyang nakikita para nasa harap mo lamang siya saka Ito bigkasin ng pitong beses.

DESTRUAT DEUS PATER

DESTRUAT DEUS FILILIUS

DESTRUAT SPIRITUS SACTUS

Gawin lamang po ito kung kayo ay may sapat na dahilan upang pagdusahin o gumanti, ngunit kung para lamang makapanakit ng kapwa mag isip isip ka muna dahil tiyak ang di magandang balik nito sayo.

Gawin ito ng martes o biyernes ng gabi, na may isang daang porsyentong paniniwala.