Paano siya mapapasa iyo gamit ang iyong ihi

Una ay kakailanganin mo ng kaniyang litrato.

Bago ka matulog sa gabi dapat ay siya ang laman ng iyong isipan at pagkagising na pagkagising mo sa umaga ang gagawin mo ay iihi ka.

Kolektahin mo ang iyong ihi at itabi muna ito. Kuhanin mo ang kaniyang litrato at halikan mo ito ng tatlong beses, pagkatapos ay usalin mo ito estos maria pagtis estosantos.

Saka mo isalin ang iyong ihi sa garapon at pati narin ang kaniyang litrato. At ibaon sa lupa

Siguraduhing walang pagaalinlangan kapag gagawin ang spell na ito dahil magiging dahilan ito upang hindi gumana ang ating spell. Siguraduhin ding walang proteksyon ang paggagawan mo ng spell. Ito ay pwede sa kahit anong kasarian.

Paalala: huwag itong gagawin kapag may kabwanang dalaw