PAANO MAGING MASAYA SA IYONG BUHAY

Ang pagiging masaya ay hindi naman talaga naka dipende sa mga nangyayari sa atin, oo mayroong parte ngunit hindi lahat ay nakadipende dito. Ang pagiging masaya kasi ay dipende sa personalidad o paguugali ng tao sa kung paano niya haharapin o titignan ang isang bagay.

 Halimbawa rito ay ang dalawang taong tinanong kung paano nila ilalarawan ang isang basong may kalahating laman na tubig, ang sabi ng unang tao ito raw ay kalahating ubos at ang sabi naman ng isa ay ito raw ay kalahating puno. Simple man ay malaki ang sinasabi nito patungkol sa kanilang personalidad, magkapareho ang ibig sabihin ng sagot ngunit magkaiba ang tinitignang parte ng bagay ito ay sumisimbolo sa atin.

 Para maging masaya ay kailangan nating maging yung pangalawang tao yung iisipin ang positibong parte ng bawat bagay at sitwasyon hindi tayo pwedeng makulong sa pagmumukmok at pagbaba ng ating sarili. Hindi dapat natin piliin ang dilim sa liwanag.

Upang maging masaya kailangan mong kumapit sa kakarampot na liwanag kahit pa pinapaligiran ka ng napakadilim na paligid dahil magiging masaya ka lamang kung iaangat mo ang iyong sarili at magiging positibo ka.

Maraming salamat sa inyong pagbabasa at sana ay may natutunan kayo sa artikulong ito.