PAANO MAGING MALINIS AT KANAIS-NAIS NA BABAE

1 MALIGO ARAW-ARAW

Ang bacteria ay nabubuo dahil sa ating pawis na nasa katawan natin buong araw. Ayun ang dahilan ng mabahong amoy ng katawan. Maligo araw-araw at gumamit ng sabon upang mawala ang mga dumi. Mahalaga din na hugasan ang ating paa, mukha, kamay.

2. GUMAMIT NG SHAMPOO AT CONDITIONER SA IYONG BUHOK

Mag shampoo ng 2-3 beses sa isang linggo. Ang pag huhugas ng buhok palagi ay tinatanggal ang natural oil ng ating buhok kaya natutuyot ang ating buhok. Pumili ng shampoo at conditioner na tama para sayo.

3. MAGHILAMOS DALAWANG BESES SA ISANG ARAW

Gumamit ng maligamgam na tubig, gumamit ng cleanser upang mahugasan ang iyong mukha pagkagising at bago matulog. Gumamit lamang ng daliri at wag gumamit washcloth o brush dahil maaari yon makairita. Wag mong diinan ang paghilod. Ipanghilamos ang maligamgam na tubig at hayaan mong matuyo sa malinis na tuwalya ng di mo kinukuskos.

4. MAGSUOT NG MALINIS NA DAMIT

Hindi mo kailangan labhan ang iyong damit kapag gagamitin mo ito, pero palaging magsuot ng damit na walang mantsa at walang amoy. Kapag nadumihan mo ang iyong damit o napawisan, labhan mo muna ito bago mo ulit suotin. Gumamit ng bagong labang panty at bra araw-araw.

5. MADALAS MONG HUGASAN ANG IYONG KAMAY

Kailangan mong hugasan ang iyong kamay palagi sa isang araw, lalo na kung ikaw ay gumamit ng banyo, bumahing o umubo, bago magluto o humawak ng pagkain, at pagkatapos humawak ng mga bagay na marami ng tao ang nakahawak bago mo pa ito hawakan.