Paano magbigay ng matamis ng ganti sa lalaking nanakit sayo

Paano ba nating gagawin ang paghihiganti sa taong nanakit na talaga pagsisihan niya ng lubusan?

Kung tayo ay labis na nasaktan ng taong labis nating pinagkakatiwalaan at inalayan ng buong puso pagmamahal ngunit nagawa padin niya tayong ipagpalit sa iba ay talagang normal lang na iisipin natin ang gumanti sa ginawa niya sa atin. Ngunit papaano ba natn ito gagawin?

Hindi ibig sabihin na gagawin mo din ang mga nagawa niya sayo, gaya maghahanap ka din ng iba.  Ang pinakamabuting gawin ay pakitaan mo siya ng kabatihan kahit ng subrang sakit ang iyong nararamdaman aypakitaan mo siya ng maaayos pakitunguhan mo siya ng maaayos, Dito ay labis siyang mag-isip at magsisi kung bakit sa kabila ng iyong kabaitan, kabutihan at pagmamahal ay nagawa ka niyang pagtaksilan at saktan lagi niyang pakaiisipin ang kanyang nagawang pagkakamali sayo na maging daan upang siya ay labis na makonsensya sa kanyang mga nagawa sayo, intead na gantihan, sumbatan ay patuloy siyang pakitunguhan ng mabuti at ito ang paraan na araw -araw siya uusugin ng kanyang konsensiya sa pananakit at pagtataksil sayo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here