NARIRINIG NA BA NINYO GUMAMELA CELIS

Itinuturing ng mga taga-Banahaw ang Gumamela Celis bilang MONEY MAGNET o isang mabisang agimat (amulet) na makatutulong upang makahatak ng maraming customer sa tindahan. Samakatuwid, ang Gumamela Celis ay isang agimat na hindi lamang  pampaganda sa kabuhayan. Bukod dito, ang Gumamela Celis ay nagsisilbi ring anting-anting (talisman) na pangontra sa mga masasamang tangka ng kapuwa at nakapagpapalubag-loob rin ng isang nagagalit.

Ang Gumamela Celis ay mula sa bunga ng isang punong-kahoy na kapag natuyo ay nagiging korteng bulaklak na bilog na may limang petal o talulot.

Ayon sa Testamento Verdadero o Saup Predo, at Karunungan ng.Diyos, ang gumamela celis ay kumakatawan sa Animasolang Birhen.

Kaya naman kilala itong mabisang pampasuwerte at panghatak ng mga costumer kung kayo ay mga mga negosyo.