Mga Taong May Green Thumb, Likas Ang Suwerte

Ikaw ba yung tao na mabilis makapagpatubo ng kahit na anong uri ng halaman? Yung sadyang mahilig sa halaman at libangan na ang pagtatanim? Kung gano’n ikaw ay isa sa mga taong may green thumb. Ang green thumb ang katawagan sa isang tao o sa abilidad ng kamay ng  tao na makapagpatubo at makapagpalago ng halaman. Ang pagkakaroon nito ay pwedeng in born at pwede rin namang matutunan. Inborn man o hindi, basta’t ikaw ay nagtaglay ng green thumb, asahan mo na ang suwerteng kakapit din sa iyong mga palad.

Tulad ng anak ng kaibigan ko. Ang kanyang anak na batang lalaki ay limang taong gulang pa lang noon. Wala pa itong kamalayan at karanasan sa pagtatanim, subalit nang minsang isinama niya ito sa kanilang taniman ng gulay ay ginaya nito ang kanyang ginagawa at hindi nila akalain na ang itinanim nito ay tutubo ng ganoon kabilis at ganoon kaganda. Kaya mula noon ay lagi na niya itong isinasama sa pagtatanim hanggang sa makahiligan na rin nito. Ang batang ito ay lumaking suwerte sa kanilang pamilya. Sa tuwing sila ay mahaharap sa problema, ang anak nilang ito ang siyang gumagawa ng paraan upang ito ay masolusyunan. Ito rin ang nag-akyat ng maraming biyaya sa kanilang tahanan.

Ang kapitbahay ko namang babae ay matanda na nang makahiligan ang pagtatanim ng halaman at pinag-aralan na lang ito. Tila kusang kumapit sa kanya ang suwerte sa pagkakaroon ng green thumb. Mula nang mahalin niya ang pagtatanim ay para na rin siyang nagtanim ng suwerte at sa kasalukuyan ay patuloy niya itong inaani. Kung nais mo na magtaglay din ng suwerte pero wala kang green thumb tulad nila, maaari mo rin naman itong matutunan. Kailangan lang ay bukal sa loob mo at mula sa puso ang gagawin mong pagtatanim at pag-aalaga sa mga halaman.

Narito ang mga hakbang na dapat mong ikonsidera.

1.Mga mapagkukunan

2.Magsimula sa maliit

3.Ihanda ang mga kailangang gamit

4.Piliin ang halaman na talagang nais itanim

5.Siguraduhin na ang napiling halaman ay tumutubo sa lugar

6.Paglaanan ng oras at panahon

7.Huwag mahihiyang magtanong

8.Kapag nabigo ay sumubok muli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here