Mga Paraan para Tumagal ang Buhay

Human fist breaking cigarettes on white background

Una, tigilan na ang paninigarilyo. Sa paninigarilyo mo ay maaaring mabawasan ng pitong minuto ang dapat mong itagal sa mundong ito. Malaki kasi ang posibilidad na magkasakit ka sa’yong labis na paninigarilyo. Hindi lang masusunog ang baga mo, maaari ka pang hikain at magkaroon ng cancer sa lalamunan.

Pangalawa, kailangang malusog lagi ang ating pangangatawan. Magagawa na ito kung kakain tayo ng masusustansiyang pagkain at magkaroon ng regular na pag-eehersisyo. Kaya, iwasan natin ang mga pagkain na makakasama naman sa ating katawan dahil ito ang magiging dahilan para tayo ay magkasakit.

Pangatlo, huwag masyadong iinom ng alak. Kung may okasyon ay huwag lamang sosobra lalo na kung ikaw ay wala pa sa ating bahay. Maaari kasing maaksidente ka. Bukod dito, maaari ka pang magkasakit. Tiyak kasing labis na maaapektuhan ang atay mo kung labis labis ang iyong pag-inom.

Marami akong nababasa na dapat daw gawin na natin ang lahat ng makapagpapasaya sa ating habang tayo ay nabubuhay. Wika nga nila, You live once. At kung iintindihin mo ng husto ang sinasabi nilang ito ay iniengganyo ka pa nilang gawin ang lahat ng makagpapasaya sa’yo kahit na mali. Ngunit, ang paniniwala naman ng gustong magkaroon pa ng mababang buhay ay, You live everyday until you die.

Sa madaling salita, ikaw ang magdesisyon kung gusto mong magkaron ng mahaba o maikling buhay.