Mga Pamahiin ng mga Lola na may dalang swerte daw?

!.Gagamba. Kung ikaw daw ay makakasalubong ng isang gagamba sa daan ay sinasabing ikaw ay swerte sa iyong lakad at kung ang gagamba naman ay bumama sa sapot at lumapit ito sa iyong ulo ikaw ay may pera na paparating, pag ito naman ay nakita daw sa bulsa ikaw ay di mawawalan ng pera,

2, Ang paglalagay daw ng sign ng dollar sa dominant hand tuwing umga gamit ang pulang panulat ay magbibigay din daw sayo ng swerte.

3, Kapag ikaw naman daw ay nakakakita ng bulalakaw ay bigkasin mo lamang ang salitang pera ng tatlong beses at asahan ang pera na dadating ng di inaasahan.

4, Barya kapag ikaw daw ay nakapulot ng pera na nakatihaya ito dn daw ay may dalang swerte ngunit kung ito ay nakataob mas makakabuting itihiya muna lamang ito upang swertihin ang susunod na makakapulot nito pati na din ikaw.

5. Kung ikaw naman ay lumabas ng bahay at di sinasadyang baligtad ang itong kasuotan ay nangangahulugan ng perang paparating.

Ilan lamang po ito sa mga pamahiin ng mga matatanda na maaari nating paniwalaan at maari di mnamang hindi,