Mga Palatandaan Na Peke Ang Kanyang Pagmamahal

  1. Ibig niyang baguhin ka – kung talagang mahal ka niya, hindi lang ang mga katangian mo ang mamahalin niya, pati na ang mga kapintasan mo.
  2. Kinokontrol ka niya – Mali naman yata iyon. Dapat ay nirerespeto ka rin niya at magagawa niya iyon kung hindi niya pakikialaman ang mga desisyon mo, sa halip, susoportahan ka pa niya.
  3. Hindi ka niya pinagkakatiwalaan – Huwag kang magtiyaga sa taong hindi naman naniniwala sa galing mo. Masasaktan ka lang at darating ang araw na magdududa ka na rin sa’yong sarili kung tama pa ba ang ginagawa mo
  4. Hindi siya interesado sa mga kuwento mo – Dapat nga ay lagi siyang excited kapag may ibinabahagi ka sa kanya. Kaya, kung makikita mo siyang walang kainteres interes sa mga kuwento mo, baka hindi ka talaga mahal niyan. Maaari ngang napipilitan lang siyang pakisamahan ka. Ang sakit nu’n pero mas maigi kung matatauhan ka na.
  5. Madali para sa kanya na sukuan ka – Ang dahilan nito ay wala siyang pakialam sa’yo dahil ang mahalaga lang naman sa kanya iyong may mapapakinabangan siya. Baka naman hindi mo lang alam pero baka may masama siyang motibo kaya lagi niyang sinasabi na mahal ka niya.

            O, hindi mo dapat kalimutan ang mga ‘yan dahil baka mamaya ay lumuha ka lang. Kung minsan kasi ay inaakala natin na tunay ang pagmamahal na ibinibigay sa akin dahil lang hindi maalis ang mata niya sa’yo. Baka naman kasi nagkakamali ka lang ng interpretasyon sa mga ipinapakita niya. Tandaan mo ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit.