Mga klase ng halaman na dapat ay mayron tayo

Ang mga halaman na Ito ay sinasabing maghahatid ng mga suwerte at biyaya sa sinumang mayron nito.

Narito ang mga nasabing halaman ating alamin.

Welcome plant.  Sinasabing Ito ay magbibigay sa atin ng suwerte, ilagay ito sa gate kaya ay sa pintuan.

Ornamental Bamboo plant.   Ilagay Ito sa center table o sa Lugar kung saan ito nakikita ng mga tao maganda din ito sa mga negosyo.

Money tree. Isa ding kilala ang money tree na maghahatid sa atin ng maraming suwerte,ilagay Ito sa South sector ng inyong bahay o money sector ng tahanan.

Fortune plant. Maari itong ilagay sa inyong tahanan kahit sa inyong silid sa tabi ng bintana upang lagi ito nakakahuga ng sinag ng araw Maari din itong ilagay sa labas ng bakuran kaya naman malapit sa pintuan.