Mga bagay na hindi dapat mawala sa iyong wallet upang swertehin sa taong 2021

Unang una ay ang pilak na barya ang 0ilak na barya gaya ng piso ay sumisimbolo sa metal na elemento sa fungshui na isa sa pinaka makapangyarihang elemento dahil humahatak ito ng swerte at pera.

Perang papel ang perang papel ay nakakaakit ng papel na pera, ngunit magingat dahil dapat ay wag kang magtatago sa iyong pitaka ng mga sirang perang papel.

Crystal ito ay sumisimbolo sa pagpapatatag na magpapatatag sa iyong swerte mas maganda angberdeng bato o crystal.

Butil ng bigas ito ay kumakatawan sa magandang buhay at kasaganahan. Hinihikayat ka nito na huwag gumastos ng gumastos.

Sea salt, ibalot mo ang sea salt sa papel at isiksik sa iyong pitaka. Kukuhanin nito ang swerte at sisipsipin ang malas o negatibong enerhiya