MABISANG RITWAL GAMIT ANG DAHON NG LAUREL

Ang dahon ng LAUREL AY mabisang nakapagbibigay suwerte sa buhay ng tao sa at  sinumang may taglay nito sa kanyang katawan. Napagtatagumpayan niya ang lahat ng nanaisin  Nagpapalinaw ng kaisipan. Nagtataglay ng kakaibang lakas at kapangyarihan sa isip at puso ninuman. Nagtatawag ng kapalaran sa kabuhayan at maging sa pananalapi at pagibig

Maglagay lamang  ng tatlong pirasong dahon ng LAUREL sa plastic labo at ilagay ito sa  itim na pitaka o brown okay naman ay kahit sa anumang   earth color na pitaka. Basta Hindi makulay upang makamit ang lahat ng hinahangad. Usalin ang mga kahilingan at isunod ang:

“IN NOMINE PATRI ET FILI AT ESPRITU SANCTI, AMEN.”

Gawin ito tuwing Biernes at palitan kada 7 araw. Huwag ilalabas SA wallet hanggang Wala pang 7 days. Ibaon sa lupa ang lumang Laurel o sunugin Ang dahon SA puti o berdeng Kandila.

Maaari kayong gumamit ng dahon na ginagamit fresh oa kahit tuyong dahon ng laurel. Basta  gagamit ng tuyong dahon siguraduhing Hindi bilad sa araw. Pumili ng olive green o light brown colors Kung bibili sa palengke. Huwag dark Brown o itim ang kulay dahil bilad ito sa araw.

Mas maganda ang ritwal tunay at buo ang pananalig at tiwala at taimtim ang kahilingan. Walang mawawala Kung Ito ay susubukan. Ang hiling ay Hindi nakukuha sa isang araw lamang. Huwag gawin kung hindi buo ang paniniwala sa sagradong halaman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here