MABISANG RITUWAL UPANG MAITABOY ANG MGA KAMALASAN AT NEGATIVE ENERGY

Una ay kumuha ng kahit anong Cleansing incense tulad ng White Sage Masala Incense Sticks o Sage Incense stick.

Habang hinahanda ang rituwal kakailanganin mo din ng kandila mangkok ng tubig at asin at mangkok na may halamang gamot tulag ng dahon ng laurel dahon ng basil at rosemary at kahit ano matatamis na amoy tulad ng dahon sa makukuha mo sa paligid kahit ano basta matamis sa ilong na amoy.

 Simulan ito sa paligid ng bahay, wisikan ang bawat sulok ng bahay ng tubig na may asin, siguraduhin na bawat kasulok-sulokan ay iyong nawisikan habang nag wiwisik ng tubig sabihin mo ito mga demonyang nagbibigay ang kamalasan at naghahatid ng kaguluhan lumayas ka sa aking tahanan. Pagkatapos wisikan ng tubig ang buong paligid ng kabahayan isunod mong lagyan ang bawat sulot ng bahay ng mga halamang gamot ganon ulit dapat bawat kasulok-sulokan ay malagyan nito, habang ginagawa ito usalin o bigkasin ang mga nais mong mangyari sa loob ng iyong tahanan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here