Mabisang Paraan upang Hindi ka Gululin ng inyong mga kaaway

Gawin po lamang ito kung kayo ay maytiwala dito, ngunit kung wala ay wagna pong magsayang ng oras at panahon.

Kailangan po lamang dito ay pako 7 piraso dapat po ay lumang pako may maganda po ang may kalawang ngunit dapat po ay hindi baliko ang mga ito. kailangan din natin itim na sinulid at itim na panulat at bote o garapon na plastic na malinis na malinis.

Gawin po lamang ito ng araw ng martes o biyernes kahit anung oras po.

Kuhanin ang dahon ng laurel at isulat dito ang pangalan ng inyong kaaway kung alam mo ang kanyang birthday ay ilagay din, kung hindi naman ay okay po lamang, pagkatapos ay kuhanin ang pako at ipatong ito sa laurel sa mismong taas ng pangalan ng taong iyong isinulat. saka ito ibalot ng maigi sa dahon ng laurel.

Pagnabalot na kuhanin po ang iting na sinulid kung walang iting na sinulid ay maaaring ribbong o kahit anong panali na kulay itim italing mong mabuti ang laurel dito kailangan mabalutan ang buong dahon ng itin na sinulid na ito.

Pagkatapos ay humiling ka banggitiun mo ang kanyang pangalan saka sabihin ang nais like ikaw juan kilan man ay hindi muna ako guguluhin pa.

Pagkatapos ay ilagay ito sa garapon o kaya naman ay sa malinis na buti saka ito ilagay sa loob ng freezer at hayaan lamang ninyo ito doon ngunit tiyakin na walang ibang makikita alisin ito hangang sa mapansin ang na umepikto na ang hiling at saka ibaon sa lupa