Mabisang pampaswerte sa tindahan at panghalina ng customer

Dapat po ang kulay ng inyong tindahan o istablishment at light color upang  mas makaakit ng costumer partikular po ang kulay na light green,bakit po light green? Sapagkat ang kulay green ay sumisimbolo ng salapi.Maari din puti kahit anong negosyo pa man iyan, magandan din pong ang paglalagay ng sariwang halaman gaya ng welcome plant lucky bamboo tree at money tree.

Maganda na ikaw may suot na alahas na silver at gold ay silver ay para sa negosyo at ang gold ay para sa pananalapi magsaboy din ng asin sa haraapan ng inyong mga negosyo kahit isang beses sa isang linggo