Lucky color ng bawat Chinese zodiac signs sa taong, 2021

Colour Wheel Rainbow Spectrum Color Wheel

Dog: 1946.1958, 1970,1982,1994,2006,at 2018

Ang inyong lucky ay Indian red, yellow at white

Pig: 1947,1959,1971,1983,1995,2007,2019.

Yellow at purple

Rabbit:  1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Bright color tulad ng yellow sky blue peach at red

Snake: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pink, yellow upang maka attract ng pananalapi at kalusugan yellow at black

Dragon: 1940,1952,1964,1976,1988,2000,2012,

Gray silver metal at orange.

Horse:1942,1954,1966,1978,1990,2002,2014,

Fushica, green, cream,

Goat: 1943,1955,1967,1979,1991,2003,2015

Gray  blue black at pink

Monkey: 1944,1956,1968,1980,1983,2004,2016

Yellow bright color red

Rooster:  1945,1957,1969,1981,2005.1994.

White, red purple

Rat: 1936,1948,1960,1972,1984,2008.

White yellow green and red.

Ox: 1937,1949,1961 1973,1985, 1997,2019

White silver vanilla green

Tiger: 1938,1950,1962,1974,1986,1998,2010,

Gray purple orange