Lipit mo ito sa iyong sapatos

Maraming tayong pampasuwerte na maaari gawin upang tayo ay susuwertehin. Kailangan lamang natin ay magtiwala magsikap at higit sa lahat ay magdasal.

Kumuha lamang ng dahon ng oregano dito ay isulat mo ang iyong kompletong pangalan at kapanganakan

Sa puting papel naman ganun din ang inyong gawin isulat mo ang iyong pangalan at kapanganakan.

Ibalot ang dahon sa papel at itupi ito ng tatlong beses saka mo ito iipit sa sapatos na palagi mong ginagamit kinaumagahan isuot ang sapat habang nakaipit ang papel doon humarap sa silangan at humiling sa inyong mga nais.

Pagtapos tanggalin ito sa inyong sapatos at ilagay sa mataas na bahagi ng inyong bahay kinagabihan ay iipit ulit ito sa inyong sapatos at pagising ay ganun ulit ang inyong gagawin hangang sa pangatlong araw paglipas Ng pangatlong araw ay maaari mo na itong itago sa lugar na walang ibang makikialam nito