Limang salitang dapat iwasan na sabihin sa iyong karelasyon

Minsan pagtayo ag galit ay hindi na natin naiisip ang mga salitang ating nabibitawan sa ating mga karelasyon. Minsan kasi pag galit tayo lahat ng salita ay nasasabi natin minsan kusa nalang ito lalabas sa ating mga bibig. Ngunit may mga salitang dapat nating iwasan na masabi sa ating mga kareslayon.

1.Manahimik ka. tumigil ka.Masakit ito sa pandinig ng isang tao lalo na kung kayo ay nasa isang relasyon, para ayaw mo siyang pakinggan o ayaw mo makinig sa kanyang paliwanag. Sa halip na sabihin ang salitang ito ay ito ang iyong sasabihin. Makikinig kaba sa akin?Puwede bang manahimik ka muna?

2.Wala akong palialam. kahit totoo man ito o hindi ay iwasan itong gamitin na sabihin sa iyong karelason lalo kung kayo ay nagtatalo. Hindi lamang ito nakakainis para sa kanyan kundi lubos din itong magpapasakit ng kanyang damdamin Para mo na ding sinasabi na walang kang paki kahit pa mawala siya sayong buhay. 

3. Gusto ko ng makipaghiwalay.Ang kalimitang salitang ito na iyong sinasabi sa tuwing kayo ay may hindi napagkakaunawaan ay tumatatak sa kanyang isipan. Ipinaparamdam mo sa kanya ng hindi mahalaga kung nariyan man siya o wala sa iyong buhay.

4.Gawin mo ang gusto mong gawin. Ang salitang ito ay labis na magtulak sa kanya papalayo sayo.

5. Ang tanga mo. walang kang kuwenta,Ang ganitong mga salitang bibitawan ay magbibigay sa kanya ng rason upang tuluyan kang iwanan. Ipinaparamdam mo sa kanya na wala siyang katiting na halaga para sayo.