Lagi kabang kapos sa pananalapi? Yong lagi ng said?

Narito ang ang dalawang paraan para maakit ang salapi.

Una ay ang cinnamon stick ang cinnamon stick ay kilalang ding kadalasan na ginagamot sa mahika, magsabit lamang ng tatlong piraso ng cinnamon stick sa inyong front door talian ito ng pulang tela upang mapigilan ang anumang mga negatibong entity na papasok sa inyong tahanan.

At para naman lumakas ang ating pang akit sa tao at swerte lalo ng kung tayo ay may mga negosyo magpakulo ng tatlong cinanamon stick at ang tubig ay ihalo sa tubig na pampaligo.

Para naman sa inyong mga wallet maglagay ng isang pirasong cinnamon stick upang maging maganda ang pasok ng pananalapi.

Ugaliin din ang pagsisindi ng berdeng kandila tuwing martes o kaya ay biyernes. Proven po ito basta po kayao ay may tiwala pananampalataya at may sipag at tiya