Lagi bang may nagkakasait sa inyong pamilya?

Kung ang pamilya mo ay madalas na nagkakasakit at kulang ang pera upang sila ay mapagamot,narito ang pamaraan.

Paalala po lamang itong ay bibahagi po lamang nasa sa inyo na kung gagawin ninyo o hindi.

Una ay Dasalan ng  isang Ama namon

Pagkatapos ay kumuha ng isang basong malinis na tubig.

Ibulong mo ang orasyon na ito ng tatlong beses

CRIS TAC, OR TAC, AMI NATAC, HOC MI TAC, AMI NATAC, HIP TAC AM PIC, MI BEL, GA YIM, JESUS, ES ME RE IL , BER NA, BA UT, TU NIC, MA NUM BA UT, saka painum..

Ito naman ay sambitin mo para sa iyong sarili lamang at tingnan sa iyong mata ang taong may sakit

Sambitin ito ng tatlong beses

VE NIT, SPUN SAME, ET, SEM PER, TE O DO RUM, A RAM, AC DAM, AC SA DAM, ADONAY, SA DAC, SI DAC, SO DEM.

Tandaan ito po gabay lamang mas mainam pa din ang magpakonsulta sa doctor kung kayo ay may karamdaman