Kung nais mong di ka Iwan ng iyong asawa

Kumuha ng maliit ng babasaging bote kahit anung buti basta babasagin.kumuha ng isang Hibla ng kanyang buhok at ganun din ang iyong buhok ipasok mo ito sa loob ng bote saka ilagay sa ilalim ng iyong tulugan ito ay magsilbing laging paalala para sa iyong asawa ng siya ay may pamilya na at laging siya uuwin sayo anuman ang mangyari.

Ngunit syempre bago gumawa ng kahit anumang uri ng magica tiyakin ng may isang daan porsyento kang tiwala dito.

Take note tiyakin na walang sinumang nakikialam sa bote kung saan naroon ang inyong buhok dahil maaaring mawala ang bisa nito.