Kapag ginawa mo ito ay maguglat ka dahil sa swerteng ibibigay nito sa iyo

Una ay kailangan mo ng kandila kailangan ay ang kulay ng kandilang ito ay ginto kailangan nyo ay 6 na kandila ayos na itong maliit kung walang ginto ay maari rin  gumamit ng berdeng kandila.

Sunod ay kailangan mo ng langis, langis ng niyog , lana o olive oil.

Umpisahan mo ito sa araw ng biyernes.

Una ay kuhanin mo ang kandila at sindihan mo ito saka ilagay sa inyong altar kung kayo ay walang altar ay maaring ilagay mo nalamang ito sa iyong kwarto o malapit sa bintana. Sunod ay magdasal ka kahit anong dasal ay maari. Sunod ay kuhanin mo ang iyong langis at maglagay ka nito sa iyong kamay at ipahid sa katawan ng kandila . habang ipinapahid mo ito sa kandila ay isipin o na paparating na ang per ana nais mo. At hayaan mo ng maubos ang kandila. Isang kandila kada araw.

Gawin mo ito kada umaga ng anim na sunod sunod araw araw