Kahulugan ng ningas ng apoy ng kandila

Kung ikaw ay nagsisindi ng kandila para sa iyong ritwal gaya ng love spell o pampasuwerte tingnan ng mabuti ang takbo ng ningas ng kandila at alamin ang ibig nitong sabihin.

Kung ikaw ay magsisindi ng kandila at nakatatlong subok ka ng sindihan ang kandila ngunit tila ayaw pa padin nitong sumindi, ito ay  nagpapahiwatig na ang iyong hiling ay Hindi po makukuha ay hindi ito matutupad.

Kung ang kandila naman ay nagsinsi ngunit namamatay din ganun din ang ibig nitong sabihin dimo matutupag pa iyong hiling kailangan mo ng ibayong tyaga bago ito mangyari.

Kung ang kandila naman ay suminsi ngunit ang ningas nito ay malimot na hindi alam ang deriksyon ibig sabihin ay may mga humahadlang sa pagtupad ng inyong hiling.

Kung ang ningas naman ng kandila ay deritso lang hindi malikot ang inyong hiling ay unti-unting magkakaroon ng katuparan.

Kung ang ningas naman ay malakas na parang sumasayaw sayaw sayaw pa ito ito tumutunog tunog pa ang kandila ibig sabihin nito ang hiling mo ay agad na magkakaroon ng katuparan.

Ilan po lamang ito sa sinasabing kahulugan ng ningas ng kandila.