Iwasan ang Paglalagay ng sa apat na sulok ng iyong Bahay

Kayo ba ay naglalagay ng asin sa sulok ng inyong mga bahay? Mainam itong pantaboy ng mga kamalasan, ngunit baka naman nasubrahan na ang paglalagay ninto ng asin so loob ng bahay ninyo. Hindi dapat tayong naglalagay ng asin sa bawat sulok o halagi ng ating maga tahanan, maliban na lamang kung may iba pa tayong sangkap na ginagamit nito gaya ng dahon ng laurel, bawang at barya ngunit kung sa bawat sulok ng inyong bahay ay mag asin at ito ay purong asin po lamang ay tanggalin mo ito agad dahil mas nag-aanyaya ito ng negative energy o entity.

Maglagay ng asin sa likod ng Inyong maindoor o kaya naman ay sa backdoor. Maaari ding maglagay ng isang sa loob ng banyo ay isa sa loob ng inyong mga kuwarto, ngunit iwasan ang maglagay nito sa bawat sulok ng bahay ninyo. Maaari ding maglagay nito sa baitang ng inyong hagdaan lalo na sa bilang na mata.