Ito lamang ay sapat na upang swertihan ka

Ihanda po lamang ang mga kailangan, Rose water, babasagin na baso at tatlong barya na silver kahit tig pipiso ay okay lang.

Sa baso ay maglagay ng rose water kalahating baso saka mo ito hawakan sa kaliwang kamay, at gamit ang kanang kamay ay kuhanin ang mga barya  at ilagay sa basong may rose water ang mga barya paisa- isa po ang lagay. Habang nilalagay ang mga ito ay sabihin ang mga hiling, ano ang gusto mong bakit mo ito ginagawa lahat ng kahilingan ay sabihin mo habang inilalagay ang barya ng paisa-isa.

Gawin po lamang ito ng martes o kaya ay biyernes ng alas 6 o 8 ngf umaga, na ikaw ay nakaharap sa silangang bahagi.

Kapag ginawa mo ito ng martes, merkules ng umaga ay huhanin mo ang mga barya ng paisaisa talian ang mga ito ng pulang ribbon at dadalhin mo ito saan kaman pupunta dapat ay lagi mong itong dala dala.

Ang rose water naman ay ilagay ito sa bote na may takip at maglagay nito sa inyong kamay sa tuwing may lakad kayo na may kinalaman sa pera kaya naman kayo ay may interview o kahit anumang lakad na may kinalaman sa pera