Isulat mo ito sa Luya

Ngayon po ay ating ibabahagi ang kahilingan sa pamamagitan ng luya. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pampasuwerte ito po ang isang pamamaraan gamit ang luya.

Gagawin po ito ng martes o kaya naman ay biyernes po lamang ng umaga alas 6 hangang alas 8;30 ng umaga po lamang.

Una po dapat ay buong ang ating tiwala sa ating gagawin iclaim mo sa iyong sarili na ang iyong kahilingan ay matutupad sa lalong madaling panahon.

Nagyon po ay kumuha ng luya kahit kasing lagi lamang ng inyong hinlalaki. Gamit ang ballpen ay isulat po dito ay iyong kahilingan, habang sinusulat ito ay pakaisipin mo na ito ay mangyayari na. Pagtapos ay kumuha ka ng cinnamon powder isang kurot po ng cinnamon powder. Ipunas ito gamit ang iyong daliri paikot sa luya na sinulatan ng ng iyong kahilingan habang paulit ulit mong binigkas ang kahilingan mong ito okay lang kahit mabura na ang sulat sa luya sapagkat nasa mga kamay muna ito. Pagkatapo mong ipunas ang cinnamon sa luya ay wala ng katiting natira sa iyong palad ay agad mong ibaon ang luya sa lupa. Dapat ay malalim ang iyong pagkakabaon sa luya yung hindi muna ito doon makikita.

Muli ito po ay gabay lamang na dapat nating lagi samahan ng ibayong pagsisikap, taimtim na panalangin at dedikasyon upang ang lahat ng ating pangarap ang nais sa buhay ay ating makakamit.