Ilagay ito sa iyong Bag, Bulsa o Pitaka

Isang nanamang pampasuwerte ang ating ibabahagi sa inyo. Gagawin po ito sa araw ng Martes o kaya ay biyernes ng umaga habang kayo ay nakaharap sa silangan.

Kailangan lamang natin ng 21 na butil ng bigas 8 piraso ng buto ng monggo isang dahon ng laurel at isang silver na barya, puting kandila at pulang tela.

Habang nakaharap sa silangan ay sindihan ang ating kandila. Ngayon kuhanin ang butil ng bigas at butil ng monggo at ilagay ito sa pulang tela. Isunod mong ilagay ang silver na barya patihaya dapat nakaharap ang tao ng barya sayo. Pagkatapos ay kuhanin mo ang dahon ng laurel hawakan mo ito ay umasal ng panalangin at saka mo usalin ang lahat ng kahilingan. Lahat ng hiling ay usalin mo habang hawak- hawak ang dahon ng Laurel. Saka mo ito ipatong sa barya. Pagkatapos ay tahiiin mo ang pulang telang pinaglagyan nito sigurduin mo lamang na wala ito butas upang hindi matapon ang laman sa loob ng pulang tela gagawin mating oton.

Pagkatapos ay ibilad ito sa araw sa loob ng 30 minutes.ilagay ito sa inyong bag,wallet o sa iyong bulsa.

Gawin ninyo ito ng may buong tiwala at tama at tiyak na kayo ay magtatagumpay