Ihain ngayong February 12 Chinese New year

Kayo ba ay nag-iisip ng maganda pagdating ng Chinese New year? Okay mainam po iyon, ngunit alam ba ninyo mainam din kung meron kayo nito sa inyong mga mesa pagsabit ng Chinese new years.

Ano naman ito?

Wala pong iba kundi ang peanuts o mani.

Kumuha ng isang bowl na babasagin lagyan ito ng mani maaari itong ilagay o kahit at hilaw lamang pagkatapos ay maglaga ng pitong piraso ng itlog ng pugo, pagsaluhan itong kaninin ng buong pamilya pagsapit ng Chinese New year, ito ay magdudulot sa inyo ng ksaganan.

Kung may chocolate kayo kahit yung simpleng chocolate lamang ay maigi upang mapapanatili ang pagmamahal at tamis ng samahan sa isat isa.

 Kung may pag-ibig, pagmamahal respeto, pagtutulungan sa buong pamilya at syempre at sabay na pananalangin sa poong may kapal mas madali nating Makamit ang tagumpay sa buhay.