Ibaon mo ito Asin at damhin ang mga suwerteng dadating

Basta tayo ay laging may sipag at tiya pananalalig at samahan pa natin ng pampasuwerte tiyak ang ating tagumpay,

Maraming ang pamamaraan para tayo ay susuwertehin sa ating pamamabuhay,

Lahat ng mga magulang ay nais lamang na maibigay ang isang masagana at maayos na pamumuhay sa kanilang mga anak.

Ngunit minsan di natin maiwasan ang pagdating ng mga pagsubok, kaya ito ay aking ituturo natin sa inyo na maaari makatulong sa atin. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pampasuwerte gawin mo ito.

Gawin ito ng martes o biyernes gamit po ang pinatuyong luya.

Kung kayo ang may luya na tuyo ay maigi itong gamitin ngunit kung wala naman at patuyiin mo ito sa sikat ng Araw pagnatuyo kuhanin mo ito.

kumuha ng garapon punuin ito ng Rock salt humarap sa silangan hawakan ang garapon na may asin gawin ang kanang at ang pinatuyong luya sa kilwang kamay magdasal ng taimtim.

Pagkatapos ay isunod mong usalin ang lahat ng iyong mga hiling. Ikaw ang bahala Kung anuman ang iyong mga kahilingan.

Pagkatapos manalangin at humiling itusok mo ang luya sa asin.

Pagkatapos ilagay ito sa likod ng pinto o sa ilalim ng tulugan kapag ang asin ang nagtubig na agad itong I flush sa inyong toilet at ang luya ay ilagay sa inyong wallet. At kilan man ay hindi ka masasaid pagdating sa usaping pera