Humiling gamit ito

Marami sa atin ang may kahilingan sa buhay ngunit minsan may kahilingan din tayong kailangan natin ng agad na kasagutan. Kaya naman narito ang isang pamamaraan ng paghiling upang ito ay agad ninyong Makamit.

Kailangan lang ng balat ng sibuyas ballpen kahit anung kulay posporo at kandilang berde o puti,

Sa balat ng sibuyas ay isulat mo ang halagang iyong kailangan yung badly needed mo lamang pagkatapos gamit ang posporo ay sindihan mo ang kandila sunugin ang balat ng sibuyas gamit ang kandila.

Habang ginagawa ito magdasal humiling sa may kapal na tulungan ma makuha ang kailangan mo ng Agaran humarap sa silangan at hayaan ang abo ng liparin ng hangin maging positibo at magtiwala.