Gusto mo ba ang nakikita mo sa salamin?

Kapag may maganda kang kutis ay hindi lang makakatulong na magmukha kang maganda, pinuprotektahan din nito ang katawan mo sa mga sakit, at makakatulong din Ito sa iyong buto, muscles at organs na maging safe.

Dapat gumamit tayo ng moisturizer araw-araw upang mapanatiling maganda at soft ang kutis mo at maiiwasan ang pagkulang sa tubig.

Kumain ng tamang pagkain na may high omega-3, makakaprotekta Ito sa ating kutis mula sa UV damage, signs of aging at inflammation, kabilang na sa mga pagkain na ito ang isda at nuts.

Protektahan ang ating sarili sa araw. Ang araw ay nagbibigay ng vitamin D sa ating katawan ngunit mag iingat tayo kapag nasubraan na sa pagka-expose sa araw. Gumamit ng SPF 30 pataas para maprotektahan ang ating katawan sa premature aging at skin cancer

Ang pagkakaroon ng magandang buhok, shiny at makapal na buhok ay hindi lamang nakakatulong na magmukha kang maganda kundi makakatulong din Ito sa ating scalp at hindi tayo giginawin.

Kapag palaging binu-blower ang ating buhok ay magda dry at magkaputol-putol na Ito.

Kailangang mag-focus sa ating scalp kapag tayo ay naliligo dahil kapag ang dulo lang ng buhok ang binabanlawan natin ay mawawala iyong oils at magiging fly-aways iyong buhok natin.

Ang pagkain ng mga pagkaing may protein ay makakatulong din sa ating buhok na maging healthy.

Ang pagkakaroon ng magandang ngipin ay nakakatulong din sa ating buhok na maging healthy.

.

Ang pagkakaroon ng magandang ngipin ay nakakatulong sa ating confidence, kaya kumain tayo ng mga pagkain na may calcium katulad ng dairy products.

Dapat mag brush ng pronamel dahil makakatulong itong tumibay ang ating ngipin.

Ang pagkakaroon ng healthy appearance ay nakakatulong Ito sa ating self-esteem at overall wellness.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here