Gawing magnet ang inyong wallet at Pitaka

Alam ba ninyo na maaaring gawing magnet ng  kasuwetehan ang ating mga wallet at bag, oo tama po. Papaano Naman?

Una-una ngayon taong 2021 ay year of the metal rat at ang pinakamasuwerteng mga kulay ay ang Dilaw Puti at Green.

Kaya mainam kung isa sa mga kulay na ito ay iyong gagamitin, at syempre dapat ay laging makaorganize ang inyong mga bag lalo ang inyong ginagamit, dapat maayos na nakalagay ang iyong gamit dito upang ang suwerte ay maakit dito.ilagay ang mga gamit ayon sa dapat niyang pagkalagyan.

Iwasan din ang maglagay ng family picture sa inyong mga wallet lalo na ang picture ng taong namayapa na sapagkat nag-aanyaya ito ng negative vibes,Wag maglagay ng babayaring bill,gamot dahil negatibo ang mga ito na magdulot ng kamalasan.