Gawin ninyo ito sa Lunes ng gabi bago matulog. Maaari ding gawin ng martes at biyernes

Lahat po ng ating ginagawa sa buhay dapat po ay lagi natin itong samahan ng sipag tyaga at taimtim na panalangin sa poong may kapal.

Kumuha po ng tatlong pisong barya dapat po ay pare-pareho, linisin natin ito sa tubig ulan o kaya naman ay miniral water, kung wala po ay ay ,maaring tubig na may asin Rock salt po ang gamiting asin. kumuha ng isang basong tubig lagyan ito ng isang kutsara ng rock salt at isang kutsarang ng sukang puro. Ilagay dito ang tatlong piraso ng pisong barya at saka mo ito pasinigan sa araw sa loob ng 15 minuto upang maaalis ng tuluyan ang mga negatibong enerhiya.

Pagkalipas ng 30 minuto ay tanggalin ang barya sa bao saka mo ito muling pasinagan ng araw sa loob naman ng 5 minuto. pagtakapos ay ng limang minuto ay hawakan mo ito sa iyong kamay at humarap ka sa silangan habang hawak hawak ang mga barya, saka mo sambitin ang lahat ng iyong kahilingan ang lahat na nais mong mangyaring pagbabago sa iyong buhay, Tandaan mo wala sana deritso po ang paghiling.

Pagkatapos humiling ay lkuhanin ang barya maaari mo muna itong ilagay sa inyong altar o itago. Bago matulog ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan saka mo muling usalin ang hiling ganun din sa pagising mo sa umaga.

Gawin lamang ito kung ikaw ay maya sapat na paniniwala at oras.