Gawin ninyo ito pagsapit na new moon

Pagsapit ng new moon, isulat sa iyong palad na dominant hand(kamay na gamit panulat halimbawa, kung kaliwete ka,ung ang iyong dominant  ang peso sign.

Pakatandaan kung anung oras nyo unang isinulat sa iyong palad ang peso sign at un din ang oras ng iyong pagsusulat, hanggang 15 days,saktong full moon.

Asahan na palaging my perang darating,at pag matapos nyo ito ng 15 days,bastat buo ang iyong paniniwala, mas madaming blessings ang matatanggap.

Syempre po dapat natin ito laging samahan ng ibayong pagsisikap at panalangin kahit anong oras po ninyo basta simulan agad pag sapit ng new moon kahit anong oras gawin ito kada araw sa loob ng 15 days na parehong oras.