Gawin mo ito sa dahon ng Laurel

Gawin mo ito sa dahon ng laurel at magugulat ka sa darating na pera sa iyo sa loob lamang ng isang buong araw.

Una ay kumuha ka ng dahon ng laurel. Dapat ay kapaggagawin mo ito ay wala kang pagaalinlangan at dapat ay mayroong pera sa iyong tabi kahit barya lamang.

Kumuha ng ng dahon ng lairel at isulat dito ang buo at totoo mong pangalan. Sa likod naman ay isulat mo ang perang nais mong makuha mas malaki mas maganda.

Ulit ulitin sa iyong sarili ang salitang ito habang hawak ang dahon.

“Mokisres moses kaher” pagkatapos ay ilagay mo ito sa iyong wallet at huwag tatanggalin hanggang magkaroon ka ng perang isuninulat mo sa dahon.