Gawin mo ito sa biyernes at magugulat ka sa mangyayari

Una ay kumuha ka ng papel at itim na panulat ngayon ay kakailangan mo ng bibliya ipatong mo doon ang papel at sumulat ka ng madiin ngunit huwag sobra na mapupunjt na ang papel.

Isulat mo sa papel” bigyan mo ako ng negosyo o opurtunidad na magigjng dahilan ng aking pagyaman” halikan mo ito ng tatlong beses at iipit mo ito sa iyong bibliya ng tatlong gabi.

Kada gabi ay hahalikan mo ito ng tatlong beses at iipit mong muli .

Pagkagising mo pagkatapos ng ikatlong gabi ay sunugin mo ang papel at ilagay mo ito sa pulang lalagyan maaring gumupit ka ng tela at tahiin ito

Sisimulan mo ito ngayong biyernes. Samahan mo lamang ng dedikasyon at buong pusong paniniwala ay sigurado akong mapapaiyak ka sa saya.