Gawin mo ito sa Bawang at Bato at gagaan ang daloy ng pera sayo

Upang makontra ang mga kamalasan ng papasok sa inyong tahanan, kumuha lamang limang bato na katamtaman ang lahi ilagay po ito sa lata na maliit dapat ang latang ito ay maytakip, gaya ng maliit nga lata ng biscuit, ilagay dito ang limang piraso ng bato at saka mo ito ilagay sa puno ng inyong hagdaan upang masala ang lahat ng kamalasan, kung walang hagdanan ay ilagay ito sa parte ng west section ng inyong tahanan.

At para naman mag tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa bahay ay kumuha ng bawang at dahon ng laurel.

Kumuha ng isang buong bawang at talian ito ng pulang ribbon,at pagkatapos ay maglagay ng tig isang dadon ng laurel sa ribbong na nakababa sa ating bawang. pagtapos ay hawakan ang bawat dahon ng larel at humiling ka dito kung anuman ang kahilingan mo. gaya ng ipagkaloob mo sa akin ang siksik liglig na swerte maging sa pera at pagibig.

Ilay ninyo ito sa harapan ng mga pintuan doon po ito isabit upang matamaan ito ng hangin na siyang mag aactivate ng kapangyarihan ng dahon ng laurel, maari kang gumawa ng ilang nito maari ka ding magsabit sa bintana sa loob ng bahay at sa lahat ng inyong pintuan.

1 COMMENT

Comments are closed.