Gawin mo ito ang habang buhay kang susuwertehin sa pananalapi

Alam naman siguro natin ang ang bawang at talagang kilala bilang pantaboy ng mga kamalasan ay higit lalo sa masasamang espiritu at enerhiya. Kaya naman ngayon ay ating ituturo sa inyo paano natin gawin ang pampasuwerte na ito gamit lamang ang bawang at uling,

Gawin mo ito ngayon biyernes ng umaga. Kumuha ng plato kahit anong klase ng plato plastic ceramic kahit ano ay puwede,

Ngayon sa plato ay maglagay ng isang balot ng uling saka mo ipatong dito ang isang buong bawang humara ka sa silangan at umasal ng panalangin mula sa iyong puso saka isunod ang iyong mga kahilingan,

Pagkatapos ay paarawan mo ito ng 15 minutes saka ilagay sa labas ng inyong front door.

Tiyak na ang suwerte ay laging mapapasa ito.

Magtiwala manalig at manalangin.

MPD